GALILEJEVO OKO

 

 

 

Prema saznanjima o tehničkim karakteristikama teleskopa od pre 400 godina, član našeg Centra Nedeljko Marković kreirao

je foto-poster na kome je predstavljeno kako je Galilej mogao da vidi nebeska tela.

 

 

 

 

 
  © Caspar 2010