I u siromašnoj odeći

postajemo lepi

kada posmatramo Mesec!

Ćijo-ni

 

Projekt "Dodirni nebo" realizovan je u toku leta i jeseni 2009. godine.

U obeležavanje MGA2009 uključili smo nekoliko stotina osoba i za većinu njih to je bio prvi kontakt sa astronomijom.

 

 

Naš najveći uspeh je to što smo u svet astronomije uveli decu bez roditeljskog staranja, male Rome, decu sa smetnjama u razvoju i seosku decu.

 

 

      

      

 

 

Projekt je bio dobro pokriven medijima.

 

                                                 

Naši posteri našli su svoje mesto u učionicama, knjižarama, kancelarijama, kafićima..., ali i u dečijim sobama.

 

      

 

 

O rezultatima projekta "Dodirni nebo" najbolje govore dečija lica dok posmatraju nebo.

 

  

 

  

 
 

 

 
  © Caspar 2010