Centar KASPAR okuplja naučnike, umetnike, pedagoge i praktičare iz različitih oblasti.

 

           dr Dragiša Savić                             Mr Bojan Dakić                                  dr Rodoljub Tanasić

              predsednik                                  podpredsednik                                  opstanak u prirodi

 

          Aleksandra Matejić                         prof dr Milan Matavulj                          Branko Marinković

            rad sa decom                               ekologija i umetnost                                  ručni rad

 

        Ljiljana Novaković                             Lazo Satmari                                        Zoran Novaković

             hemija                                            dizajn                                             projekt menadžer

 

      dr Oliver Fojkar                                    Zoran Zivlak                                        Željko Mandić

  zaštita životne sredine                                    sport                                                    film

 

        Stevan Čorokalo                                    Predrag Ratić                               Dragana Galović

          rad na terenu                            formiranje baze podataka                          defektologija

 

 

 

           dr Ivan Dulić                         Ljiljana Obrenov                          prof dr Milica Andevski

    geologija i paleontologija           saradnja sa školama                       ekološka pedagogija

 

 

                dr Tijana Čer Stoja                                  Nedeljko Marković                       Mr Nikola Stojnić

                        medicina                                             astronomija                                ptice

 

     

                             Vlada Ilić                           Aleksandar Puškaš                   Zoran Pantelić

                             umetnost                          softverska podrška                        savetnik

 

POČASNI ČLANOVI

           Branka Balaban                             Eelkje i Thijs Oorthuys                        Marko Čermak

                Novi Sad                                           Holandija                              Sremska Kamenica

 

                               Rade Obradović                                               mr Zdravko Krunić

                                     Novi Sad                                                           Novi Sad

 

 

 

 

 

 

 
 

© Caspar 2007.