Način rada Centra sa decom proizilazi iz koncepta OBIČNA NEOBIČNA ŠETNJA.

                                          

 

Osim korišćenja neposrednog okruženja kao početne tačke u procesu edukacije, ovaj koncept uključuje i primenu sledećih principa u radu sa decom:       

 

direktna veza sa prirodom: proces učenja

   uvek počinje od neposrednog kontakta

   sa određenim objektom ili pojavom iz okruženja  

praktičan rad

kontinuirane aktivnosti

interdisciplinarnost

multimedijalno prenošenje znanja deci

spoj nauke i mašte, praktičnog i kreativnog

spoj savremenog i tradicionalnog

nema takmičenja, niti klasičnog merenja

   rezultata rada i ocene znanja.

 

 

 

 

 
 
 

© Caspar 2007.