Uvod

Pozadina

Koncept rada

Način rada

Oblasti rada

Rezultati

Članovi

Medijateka

Oprema

Učionica

Sponzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIČNA NEOBIČNA ŠETNJA je naziv originalnog koncepta po kome radi Centar KASPAR.

Cilj Centra je da kroz praktičan rad ovu ideju razvije u model rada sa decom koji će davati maksimalne edukativne i vaspitne efekte.

 

 

Šta je osnovna ideja ovog koncepta?

Neposredan i aktivan kontakt sa okruženjem u kojem se živi je jedan od najboljih načina učenja. Prostore u našoj okolini uglavnom shvatamo kao nedovoljno zanimljive, obične. Međutim, dobro osmišljene aktivnosti mogu da otkriju manje poznatu, zanimljivu stranu naše okoline. Ono što nas okružuje može postati početak puta ka poimanju sveta i procesa u njemu. Postepenim širenjem aktivnosti na druga, udaljenija mesta proširuje se i dečije znanje uzlaznom linijom. Zato je za simbol Centra KASPAR izabran puž.

 

Šematski prikaz koncepta

  

 

PRIRODA U

NEPOSREDNOM OKRUŽENJU

 

 

Direktan kontakt

Praktičan rad

Kontinuirane aktivnosti

Interdisciplinarnost

INFORMACIJE

VEŠTINE

EKOLOŠKA SVEST

KREATIVNOST

RADOZNALOST-ISTRAŽIVAČKI DUH

MOĆ ZAPAŽANJA

TRAJNA I AKTIVNA  VEZA SA OKOLINOM

 

NOVA MESTA ZA

RAD SA DECOM

NOVA ZNANJA

 

 

 
 

© Caspar 2007.