Centar ima opremu koja omogućava kvalitetnu realizaciju aktivnosti vezanih za sve oblasti edukacije dece u prirodi i za prezentaciju našeg rada.

Posebno je važna oprema za uzorkovanje, testiranja i merenja u prirodi, dečiji izletnički kompleti, mikroskopi, kamera za mikroskop, geološka oprema, teleskop, mobilna ekološka laboratorija...

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

© Caspar 2007.