Uvod

Pozadina

Koncept rada

Način rada

Oblasti rada

Rezultati

Članovi

Medijateka

Oprema

Učionica

Sponzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastanak Centra KASPAR vezan je za pet parkova (Dunavski park, Tikvara, Sonsbek, Gofert i Kamenički park), odnosno za tri geografske tačke: Novi Sad, Bačka Palanka i Holandija.

 

 

Godine 1999., posle nekoliko "ekoloških" šetnji po Dunavskom parku sa novosadskim osnovcima, Zoran Novaković (osnivač Centra) je došao na ideju kako se neposredno okruženje može koristiti u edukaciji dece. Iz ove ideje nastala je knjiga "Vodič kroz Dunavski park" (knjiga je do sada imala dva izdanja na srpskom i jedno  na engleskom jeziku, u Novom Sadu se aktivno koristi kao priručnik za rad sa decom).

Tako je oformljen koncept rada i kadrovko jezgro budućeg Centra za edukaciju dece u prirodi.

1. video prezentacija knjige   

2. TV razgovor o knjizi    

3. TV razgovor o parkovima Novog Sada

 

Od 1999. do 2004. godine budući članovi Centra KASPAR organizuju kreativno-ekološke radionice u okviru Festivala ekološkog pozorišta za decu u Bačkoj Palanci. Tako je koncept OBIČNA NEOBIČNA ŠETNJA isproban u praksi. Ove radionice, koje su se odvijale u Parku prirode Tikvara, zabeležene su na filmskoj traci. 

 

 

 

 

      Zmija        Amajlija        Drvo        Jež        Puž 

 

 

Godine 2003., deo članova budućeg Centra je posetio Holandiju i tom prilikom se upoznao sa novim pristupima ekološkoj edukaciji i ljudima koji su bili spremni za saradnju (to je bio pokretački impuls za osnivanje Centra 2004. godine i izbor njegovog imena). Kao rezultat ove saradnje, 2005. godine u Holandiji je osnovana Caspar Fondacija koja ima važnu ulogu u ostvarenju ciljeva Centra.

                                              

www.casparstichting.org

Pod uticajem iskustava iz Holandije shvatili smo da je Kamenički park idealan za ostvarenje naših ideja, a da su deca koja žive u Dečijem selu, na obodu ovog parka, idealna za proveru našeg koncepta u praksi.

 

 

 

 

 

 
 

© Caspar 2007.