Uvod

Pozadina

Koncept rada

Način rada

Oblasti rada

Rezultati

Članovi

Medijateka

Oprema

Učionica

Sponzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta smatramo novim kvalitetima koje je doneo naš dosadašnji rad sa decom?

 

 

1. Edukaciju dece smo proširili na oblasti nauke, kreativnih i praktičnih veština koje se     zanemaruju u radu sa decom u prirodi.

2. Razvili smo originalni metod ekoloških istraživanja prirode (analiza i ocena stanja

    ekoloških faktora nekog prostora).

3. Primenjujemo nov pristup u formiranju i upotrebi prirodnjačkih kolekcija ( "zbirke koje

    pričaju").

4. Kreirali smo eksperimentalnu učionicu koja omogućava  interdiciplinarno i multimedijalno

    prenošenje znanja deci.

5. Uspeli smo da aktivno povežemo decu sa prostorom u kome sprovodimo edukaciju

    ( SOS decu sa Kameničkim parkom).

6. Uspešno uključujemo u rad decu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

7. Deca koja u radu pokažu poseban talenat učestvuju zajedno sa instruktorima Centra u

    edukaciji druge dece ("deca-instruktori").

8. Kreirali smo "Put ekologije" - učionicu za ekološku edukaciju na otvorenom prostoru, prvu

    takve vrste u Novom Sadu, a verovatno i u Srbiji.

                                            

                                                                             Petar Kokanović (13 god.), dečak-instruktor  

 

 

 
 
 

© Caspar 2007.