Iz centra Sremske Kamenice stiže se u SOS Dečije selo putem koji prolazi pored dvorca iz 19. veka,

 ide paralelno sa Dunavom, zatim kruži kroz šumu Kameničkog parka

i dodiruje Dečije selo sa njegove severo-zapadne strane.

Ovo nije običan put. To je P U T  E K O L O G I J E

 

 

Šta je PUT EKOLOGIJE ?

Učionica na otvorenom u kojoj posetioci upoznaju ekologiju u neposrednom kontaktu sa svojim okruženjem.

 

Kuda on vodi posetioce ?

PUT levo ide do Dunava, pravo - do srca Kameničkog parka, a desno je Dečije ekološko selo.

Ustvari, on nas vodi u svet prirode i ekologije.

 

 

PUT EKOLOGIJE je svečano otvoren za posetioce 23. juna 2010. na Dan Dečijeg sela.

Put može da se koristi u toku cele godine i otvoren je za sve zainteresovane.

 

Šta se može videti i naučiti na PUTU EKOLOGIJE ?

 

 

  RECIKLAŽA KLIMATSKE PROMENE BIODIVERZITET  
 

 
         
 

ZNACI I SIMBOLI

 
   

      

  

Sponzori projekta

AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE, BEOGRAD

CASPAR GERARD OORTHUYS FONDACIJA, HOLANDIJA

GRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

KAKO JE PUT NAPRAVLJEN

 

 

 

 

 

 

© Caspar 2011