BIODIVERZITET PUTA EKOLOGIJE

 

BILJKE

 

 
 

sofora

češnjača

ptičije mleko

ruj

 
           
     
 

javor

orah

kostela

   

    

GLJIVE

   
  jablanovača vunasta ovojnjača judino uvo  

       

 

ŽIVOTINJE

   
 

mokrica (u kompostu)

dnevni paunovac jelenak  
 

 
 

zelembać

slepić zelena žaba  
   
  plava senica carić brgljez  
   
  krtica jazavac veverica  

       

 

 

 

 
 

© Caspar 2011