RECIKLAŽA

 

Savremeni čovek svakodnevno odbacuje nekoliko kilograma otpadaka. Veliki deo ovog otpada može ponovo da se upotrebi. Proces ponavljanja upotrebe odbačenih predmeta zove se reciklaža. Recikliranjem se smanjuje zagađenje

 prostora u kome živimo, štede se prirodni izvori sirovina i pojeftinjuje se proizvodnja mnogih upotrebnih predmeta.

 

SELEKCIJA OTPADA

Reciklaža počinje selekcijom - razvrstavanjem otpada po vrstama materijala od koga su napravljeni: papir, karton, staklo, plastika (PET, PP, PVC...), organski otpad (ostaci hrane...), elektronski otpad (baterije, diskovi, stari

računari, televizori, telefoni...), metal, alu-limenke... Selekcija počinje u domaćinstvu, nastavlja se odlaganjem otpada u posebne kontejnere i završava se u pogonima za reciklažu

 

Na PUTU EKOLOGIJE se nalaze kontejneri za klasično - neselektivno odlaganje čvrstog otpada

 iz Dečijeg sela.

 

Ali tu su i kontejneri za selekciju čvrstog otpada, koje osim Dečijeg sela koriste

 i savesni stanovnici Sremske Kamenice.

 

Prikupljeni čvrsti otpad odnosi se u Centar za reciklažu u Novom Sadu na dalju obradu.

 

Od juna 2010. deo organskog otpada iz Dečijeg sela se ne baca, već se kompostira. Pokošena trava, otpalo lišće, otpaci iz kuhinje... pretvaraju se u kontejnerima za kompostiranje u jeftino i zdravo đubrivo za zemlju.

 

plastični i žičani kontejneri za kompost na Putu ekologije

 

Sva deca iz Sela uključena su u proces proizvodnje komposta.

   

 

Mural "CIKLUS"  podseća sve posetioce PUTA EKOLOGIJE na kruženje materije u prirodi i značaj kompostiranja.

slikar: Bojan Dakić

 

 

 

 
 

© Caspar 2011