ZNACI I SIMBOLI

 

Kako bi posetiocima olakšali ulazak u svet ekologije, duž PUTA smo postavili  različite natpise, crteže, oznake i simbole.

 

           

                                                                                                              znak da se u blizini nalazi neki

                                                                                                            objekt vezan za ekološku edukaciju

 

 

 

         

           PAŽNJA: PREVIŠE UGLJEN-DIOKSIDA             RECIKLIRAJ ODMAH!                  međunarodna oznaka za proizvode

                      U VAZDUHU (parking)                        (međunarodni simbol)                           koji se mogu reciklirati

 

                 

                                                                               IZ ĐUBRETA U BAŠTU -                    kontejner za kompost

                                                                               VREME JE ZA KOMPOST!

 

     

                    kućica za sove                                   kućica za slepe miševe                                "hotel" za male životinje

 

"bungalov" za puževe

 

DUGA, simbol veze zemlje i neba, vesnik bolje (ekološke) budućnosti

 

 

 

 
 

© Caspar 2011