Povodom Međunarodne dekade "Voda za život" Centar Kaspar je u toku 2011. realizovao projekt

"Kako se pere voda". Osnovna ideja projekta je da novosadska deca preko predavanja, filmova,

pravljenja maketa, poseta institucijama, izleta, eksperimenata, testiranja i merenja...

shvate kako se dobija voda za piće i kako se prečišćavaju otpadne vode.

 

  VODA = ŽIVOT VODA + EDUKACIJA  
   

 

 

 

Sponzori projekta

CASPAR GERARD OORTHUYS FONDACIJA, HOLANDIJA

GRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Realizacija projekta

Centar za edukaciju dece u prirodi "Kaspar"

www.casparcenter.org

 

 

 

 

 

© Caspar 2012