AKTIVNOSTI U ZATVORENOM PROSTORU

 

predavanja

    

 

eksperimenti sa vodom

 (klikni na fotografiju

 

 

ko živi u čistoj, a ko u zagađenoj vodi ?

(posmatranje mikroskopskih preparata)

 

izrada makete postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

više o biološkom prečišćavanju vode: http://www.riparia.org.rs/aqua/aktivni-mulj.htm

 

 elektronska igra "Kako se prečišćava voda"

www.riparia.org.rs  (publikacije)

 

crtanje/slikanje

galerija

 

origami

   

kako se pravi čaša za vodu ?

 

 tabla od gline

 

književnost i voda (razgovori)

"Mali princ" - priče o vodi

  

projekcije filmova o vodi

 

izložbe opreme i rekvizita

  

 

 

 

  

 © Caspar 2012