Kako se pravi čaša za vodu od papira ?

 

 

1) Upotrebite papir kvadratnog oblika. Savijte vrh D prema gore.

2) Savijte vrh A udesno tako da gornja ivica savijenog dela bude vodoravna.

3) Savijte vrh C ulevo kao pod tačkom 2.

4) Presavijte vrhove B i D prema dole. Pritisnite u tačkama x i y, tako da model dobije oblik čaše.

5) Nalijte vodu!

 

 

 

 

 

  

 © Caspar 2012