PR AKTIVNOSTI

 

štampa i distribucija flajera "Voda za život"

 

štampa i distribucija plakata o vodi

       

"Dunav - od Crne šume do Crnog mora"

 

OBELEŽAVANJE EKOLOŠKIH DATUMA VEZANIH ZA VODU

 

Svetski dan vode

19. mart 2011., SOS Dečije selo, Sremska Kamenica

 

Dan Dunava

25. jun 2011., obala Dunava, Sremska Kamenica

 

Dan Crnog mora

10. novembar 2011., obala Dunava, Kamenički park

 

 

  

 © Caspar 2012