Nijedno živo biće na našoj planeti ne može da opstane bez vode.

Posle 7 dana bez vode (a nekada i kraće) čovek umire.

 

 

Od postanka Zemlje do danas količina vode na našoj planeti je ista.

Deo vode  na Zemlji nalazi se u neprekidnom kretanju prelazeći iz jednog stanja u drugo

 u procesu koji se zove hidrološki ciklus.

 

Ne postoji nova voda: ista voda koju su pili dinosaurusi i praistorijski ljudi danas pada u vidu kiše i snega.

 

Na Zemlji ima dovoljno vode, ali problem je što ima malo vode koju čovek može da koristi,

a ljudi je sve više na planeti.

 

     

"kopnena strana" Zemlje                    "vodena strana" Zemlje

 

Većina vode na Zemlji je slana voda, u morima i okeanima.

Slana voda se može preraditi za upotrebu, ali je ovaj proces skup.

 

Malo vode na Zemlji je slatka voda, a njen veći deo je "zarobljen" u vidu leda.

 

Od tečne vode najveći deo se nalazi ispod površine zemlje, a samo mali deo je u jezerima i rekama.

 

 

Kada bi svu vodu na Zemlji predstavili kao bure od 100 litara, slatke vode ima samo 3 litre,

a za ljudsku upotrebu je dostupno manje od jedne male kašike ove vode.

 

Od vode koju koristi čovek 70% se troši za proizvodnju hrane, 20% u industriji

i samo 10% za ličnu potrošnju (piće, higijena, kuvanje...).

 

 

Dostupnost vode zavisi i od toga gde živite i koliko imate para.

Amerikanci troše oko 380 litara vode dnevno. Milioni siromašnih u svetu opstaju

sa manje od 19 litara dnevno. Skoro polovina ljudi u svetu nema tekuću vodu u kući.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     u mnogim gradovima Afrike čista voda se

    prodaje na ovaj način (10 centi jedna kesa)

     

 Bez vode nema života, a bez čiste vode nema zdravlja.

 

U svetu godišnje umre više od 2 miliona ljudi (kao ceo Beograd) zbog upotrebe prljave i zaražene vode,

a većina od njih su deca mlađa od 5 godina.

 

Stanovnici Novog Sada imaju sreće da prostim odvrtanjem slavine jeftino dolaze do vode

koja je jedna od najkvalitetnijih u Srbiji.

U mnogim zemljama pitka voda se skupo plaća i često je dostupna samo u flaširanom obliku.

 

 

 © Caspar 2012