UVOD

 

 

Po veličini, starosti, prirodnim i kulturnim vrednostima Kamenički park je najznačajniji novosadski park i jedan od najreprezantivnijih u Srbiji. Po nekim karakteristikama osoben je i na evropskom nivou.

ZELENA KNJIGA KAMENIČKOG PARKA predstavlja skup podataka o ovoj jedinstvenoj prirodnoj i kulturnoj celini. Osnovni cilj projekta je da pokae koliki je  potencijal parka, pre svega u oblasti obrazovanja, od osnovnog do akademskog.

U izradi sajta korićena je arhivska građa i postojeće publikacije o parku, ali najveći deo informacija rezultat su namenskih terenskih istraivanja.

 

 

 

Formiranje baze podataka su realizovali članovi Centra KASPAR uz pomoć velikog broja stručnih saradnika. Ovaj proces započet je u leto 2003. godine, intenziviran u toku 2007. i 2008., a trajaće jo nekoliko godina. U skladu sa konceptom rada Centra KASPAR u proces istra?ivanja uključena su i deca, uglavnom iz SOS Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici.

 

         

                                                                                  Satelitski snimak Kameničkog parka

 

 

 

Molimo sve posetioce sajta, a posebno posetioce parka, da se obrate Centru KASPAR sa pitanjima, informacijama i sugestijama. Tako ćete pomoći da se zaustavi degradacija parka, da se definie njegova namena i obezbedi adekvatna zatita.

 

 

Sponzor projekta

Ambasada Kraljevine Holandije

Beograd

 

 

Podrka

 

SOS Dečije selo, Sr. Kamenica

Zavod za zatitu prirode Srbije,

    Odeljenje u Novom Sadu

Muzej Vojvodine

Nacionalni park Fruka gora

Drutvo učitelja Novog Sada

JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad

 

 

 

Kako je nastala ZELENA KNJIGA

 

fotografije sa terena

 

 

 

GREEN BOOK OF KAMENICA PARK

summary

 

 

 

TV RAZGOVOR O PARKU 1

 

TV RAZGOVOR O PARKU 2

 

 

 

 

Caspar 2008.