Caspar

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mapa delova parka

 

 

 

 

                                                             granica grofovskog parka

 
      dvorac  
      park u užem smislu (park-šuma)  
      delovi koji su prirodno vezani za park-šumu  
      urbanizovani delovi  
   

     1. stambene kuće

     2. fudbalski teren

     3. ugostiteljski objekti

     4. predškolska ustanova

     5. osnovna škola

     6. Dečije selo

 

                           

 

 

povratak

 

© Caspar 2008.