Pre parka

Grofovski park

Narodni park

Park danas

 

Istorija

 

Park danas

 

 

 

 

Zavod za zaštitu prirode Srbije uradio je 2005. godine studiju zaštite Kameničkog parka. Park je

   kategorisan kao ZNAČAJNO PRIRODNO DOBRO - SPOMENIK PRIRODE

 

od juna 2006. park je pod predhodnom zaštitom (važe gotovo svi propisi kao da je pod zaštitom, ali

   privremeno)

 

avgusta 2007. podnet je nadležnim organima Grada Novog Sada zahtev za stavljanje parka pod zaštitu.

   Odluka o zaštiti nije doneta jer su je gradski funkcioneri uslovljavali zahtevima koji su u suprotnosti sa

   principima zaštite prirode.

 

 

 

za Dan rada, 1. i 2. maja 2008. napravljen je presedan u stasusu predhodne zaštite i dozvoljeno je

   loženje vatre i ulazak ringišpila u park!

 

za staraoca parka je određeno JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad  koje se brine uglavnom o parku u užem

   smislu (deo od potoka do jezera): rampama je sprečen ulazak motornih vozila, dva puta godišnje se kosi

   ulazna livada, uklanja se srušeno drveće, skupljaju se otpaci sa ulaznog dela, određen je jedan čuvar za

   ceo park... 

 

po katastru opštine korisnici parka su:

 

dvorac sa delom parka je pod zaštitom države kao KULTURNO DOBRO -  PROSTORNO KULTURNO

   ISTORIJSKA CELINA OD VELIKOG ZNAČAJA. Granice zaštićene okoline dvorca nisu definisane!

 

 

  skulpture u parku nisu pod zaštitom. (u međuvremenu neko je maštovito ofarbao stubove na Bregu

    ruža)

         

 

   

dvorac koriste: JP "Vode Vojvodine" N. Sad, Republički hidrometeorološki zavod (Hidrološka reonska

   stanica, Novi Sad) i Univerzitet "Singidunum" (Fakultet za evropske pravno-političke studije,

   Sr. Kamenica)

ovde je i Dokumentacioni centar voda "Nikola Mirkov", a ponekad (retko) se u dvorcu održavaju kulturne

   manifestacije (inače, dvorac nije otvoren za posetioce!)

prateći objekti dvorca (nekadašnji magacini, štale, kuće za poslugu...) nisu pod zaštitom i koriste ih:

   Sportsko društvo "Fruškogorac" i više fizičkih lica

 

 

 

park redovno posećuju šetači, rekreativci i pecaroši iz Sr. Kamenice i N. Sada, deca iz Dečijeg sela i

   (povremeno) deca iz obližnje osnovne škole i vrtića

u parku se svake godine obeležava Dan rada i održava đački kros, a povremeno i takmičenja iz

   orijentiringa

 

2008. je počela izgradnja novog restorana na obali Dunava, na mestu nekadašnjeg restorana

   "Akvarijum". Do sada je, i pored zamerki Zavoda za zaštitu prirode, izgrađena terasa budućeg restorana

   i usidren je kafe-brod (vlasnik: Šikman iz Sr. Kamenice).

 

         

 

Centar "Kaspar" je jedina organizacija koja planski i kontinuirano od 2004. godine do danas koristi park

   za edukativne aktivnosti sa decom i omladinom, sistematski prikuplja podatke o parku i različitim

   akcijama pokušava da spreči njegovu degradaciju

 

 

 

 

VEST

ODLUKOM SKUPŠTINE NOVOG SADA OD 26. DECEMBRA 2008. GODINE KAMENIČKI PARK JE STAVLJEN POD ZAŠTITU KAO SPOMENIK PRIRODE. USVOJEN JE IZMENJEN PREDLOG PO KOME ZAŠTITA NE VAŽI ZA VREME PRVOMAJSKIH PRAZNIKA !!!

 

 

 

 

BUDUĆNOST KAMENIČKOG PARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caspar 2008.