Pre parka

Grofovski park

Narodni park

Park danas

 

Istorija

 

Pre parka

 

 

Pre 30 miliona godina teritorija današnjeg parka nalazila se duboko ispod površine Panonskog mora.

 

 

Vrhovi panonskih planina bili su ostrva na kojima je vladala suptropska klima.

Sabal palma je bila česta na Fruškoj gori.

 

Pre milion godina usled pomeranja tla Panonsko more je nestalo. Pojavile su se planine, reke i močvare. Terase Kameničkog parka ustvari su nekadašnje obale Dunava.

 

Fruška gora je bila obrasla taksodijumom.

                 

                                                                   O tim vremenima svedoče stene na obali.

 

U praistoriji ovoga kraja ključnu ulogu ima Petrovaradinska stena. Dominantan položaj, konfiguracija, blizina vodenih tokova, kamen... učinili su ovaj breg idealnim za naselja prvobitnih ljudi.

    

članovi geološke sekcije Centra "Kaspar" istražuju Petrovaradinsku stenu

U ranoj praistoriji, u vreme ledenih doba, pre više od 60.000 godina ovde su živeli i neandertalci, vrsta ljudi koja je nestala sa lica Zemlje potisnuta od sposobnijih kromanjonaca.

 

Tokom cele praistorije, od paleolita do gvozdenog doba, od neandertalaca do Kelta, ove krajeve naseljavali su ljudi.

      

praistorijske rukotvorine pronađene na Petrovaradinskoj tvrđavi

 

 

U starom veku na Petrovaradinskoj steni nalazila se rimska tvrđava Cusum, a nedaleko od parka, negde na gornjoj terasi prolazio je limes - utvrđena granica koja je branila Rimsko Carstvo od neprijateljskih plemena. 

 

limes-kompjuterska rekonstrukcija

 

U srednjem veku na Petrovaradinskoj steni nalazio se utvrđeni manastir Belafons. Ovoj opatiji je ukazom ugarskog kralja Bele IV  iz 1237. godine pripalo mesto Villa Kamanch - današnja Sremska Kamenica. Tokom srednjeg veka Kamanec je bilo jedno od najnaprednijih mesta u Sremu. Cvetala je trgovina, vinogradarstvo, rečni transport, zanati, ribolov, imali su pozorište i latinsku školu... Prevod Biblije na mađarski jezik započet je u Kamenici. Kamenička vina bila su nadaleko cenjena. Ovde je u 15. veku otvorena gostionica, prva u ovim krajevima.

   

 

 

 

1526. godine turska vojska predvođena Sulejmanom Veličanstvenim osvaja ove krajeve i vlada njima skoro dva veka. Prilikom osvajačkog pohoda Turci su Kamanec spalili i prosuli svo vino koje su našli - 7000 buradi. Tvrđava na Petrovaradinskoj steni se sve do 1691. godine nalazi pod turskom upravom.  

              

 

Sredinom 17. veka slavni turski putnik i hroničar Evlija Čelebi u svojoj knjizi piše:

"Na jugo-istočnoj strani od Varadina nalaze se samo bregovi i po njima sve sami vinogradi... Klima je veoma prijatna, a mladići i devojke su na glasu... Idući od Varadina obalom Dunava na gornjoj strani, prošli smo mnoga sela... pijući vodu dobru kao izvor života...".

 

 

 

 

 

Austrijska vojska predvođena feldmaršalom Eugenom Savojskim pobeđuje tursku vojsku kod Petrovaradina 1716. godine i ceo Srem dolazi pod austrijsku vlast. 1717. godine Princ osvaja i Beograd. Naselje Kamanec je osvojeno još 1702. i dobija ime Kamenic.

 

 

 

 

 

Od 1692. do 1780. godine traje izgradnja Petrovaradinske tvrđave, jedne od najvećih tvrđava u Evropi. "Giblartar na Dunavu" je povećao značaj Sremske Kamenice i inicirao stvaranje Novog Sada koje je počelo 1694 godine.

 

 

Novi Sad se sve više razvija i 1748. od austrijske carice Marije Terzije dobija status slobodnog kraljevskog grada.

Prvi prikaz Novog Sada (Zaharije Orfelin, 1774.)

 

 

 

Stanovnici Kamenice čamcima redovno prevoze svoju robu preko Dunava radi prodaje u novonastalom gradu. Na ulazu u Novi Sad su plaćali carinu od 3 krajcare (carinarnica "3 krajcare dolma" se nalazila otprilike gde je danas zgrada DTD).

       

Austrijska krajcara iz 1761. pronađena na obali Dunava, u blizini Kameničkog parka

 

 

U Sremsku Kamenicu 10. septembra 1758. godine dolazi grof Ištvan Marcibanji (Lerinc Ištvan iz porodice Puho Marcibanji Livius, poreklom iz Čoke), osnivač Kameničkog parka. On preuzima kameničko vlastelinstvo od barona Ifelina i 1759. zasniva porodični majur. Grof je bio savetnik Marije Terezije, a dolazak u Kamenicu je bio motivisan željom da se unapredi vinarstvo u Sremu.

 

 

 

 

 

 

Fosil školjke pronađen na Fruškoj gori

 

 

Fosili fruškogorskih korala

 

 

 

 

 

 

Sabal palma na Floridi, SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

Taksodijumi u močvarama SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izgled neandertalca

 

 

i Kelti (Gali) živeli su ovde

 

 

 

 

 

Zlatnik Oktavijana Avgusta iz 1. veka p.n.e., pronađen u blizini parka

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulejman I Veličanstveni

 

 

 

  Evlija Čelebi

 

 

Franc Eugen, Princ od Savoje

 

 

 

 

Prvi grb Novog Sad, 1748.

 

 

 

 

Novosadsko pristanište, XVIII vek

 

 

Marija Terezija

 

 Caspar 2008.