REZIME

 

u rečima    u slikama

 

 

 

BUDUĆNOST KAMENIČKOG PARKA

 

 
 

  

 

ORGANI VLASTI

NAUČNE INSTITUCIJE

STARATELJ PARKA

GRAĐANI

MEDIJI

 

INFORMACIJE

SVEST O ZNAČAJU

DEFINISANA NAMENA

DUGOROČNA POLITIKA

ADEKVATNA ZAŠTITA

DOSLEDNA PRIMENA REGULATIVE

PLANSKE INTERVENCIJE

KOORDINIRANI POTEZI

 
 

                                   

 
 

KAMENIČKI PARK

 
 

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

ISTORIJA I KULTURA

VELIČINA I KONFIGURACIJA

GEOLOŠKA PROŠLOST

VAZDUH I MIKROKLIMA

HIDROLOGIJA

BILJKE

ŽIVOTINJE

GLJIVE

 

 

ZAPUŠTENOST

DEGRADACIJA

URBANIZACIJA

VANDALIZAM

NEDOSTATAK REGULATIVE

KRATKOROČNA POLITIKA

GREŠKE U PLANIRANJU

LOŠA KOORDINACIJA

MANJAK INFORMACIJA

NEDOSTATAK SVESTI O ZNAČAJU

NEDOSTATAK SVESTI O POVEZANOSTI DELOVA PARKA

 

 

 
 

 
 

 

PARK KAO DEO IDENTITETA NOVOG SADA

PARK KAO SPOMENIK PRIRODE

PARK ZA EDUKACIJU DECE, ĐAKA I STUDENATA

PARK KULTURNIH DEŠAVANJA

PARK ZA RELAKSACIJU I REKREACIJU

 
         

 

 

   

 Caspar 2008.